Mogućnost plaćanja

PLAĆANJE

Plaćanje Kupac vrši gotovinom prilikom primitka, odnosno pouzećem.

POTVRDA NARUDŽBE

Obavijest o potvrdi narudžbe Kupac će primiti na e-mail adresu unesenu u elektronski obrazac.

POŠTARINA

Poštarina za knjigu Humor u doba korone i dr. sr. je besplatna.

Sve zaprimljene narudžbe biti će otpremljene prvi sljedeći radni dan. Dostava na cijelom području RH (osim otoka) u pravilu traje 48 do 72 sata (ne računajući pritom dan same narudžbe, neradne dane i praznike).

Ukoliko roba nije na raspolaganju, Prodavatelj će kupca obavijestiti na e-mail adresu o mogućem roku isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu. Odluči li se Kupac na otkazivanje narudžbe, ne snosi nikakve troškove.

Dostava naručene robe vrši se preko Hrvatske pošte d.d.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati (vidi Povrat robe / Reklamacija) dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 5 radnih dana od dana predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Prodavatelja, odnosno od poštanske ili kurirske službe, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska.

Ako Kupac ili ovlašteni preuzimatelj prilikom same dostave ne bude na adresi dostave roba će se privremeno zadržati u poštanskom uredu ili kod lokalne/regionalne jedinice kurirske službe, a o čemu Kupcu treba biti ostavljena obavijest sa točnim podacima. Ukoliko Kupac ne podigne pošiljku s pošte ili kurirske službe u roku od 5 radnih dana, pošiljka se vraća Prodavatelju i Prodavatelj je dužan primiti taj povrat. Ako Kupac koji nije zaprimio robu ponovno naruči robu, Tvrtka zadržava pravo odbijanja daljnjeg procesuiranja narudžbe kao i pravo naplate poštanskih troškova od prethodnog slanja nepreuzete robe.

Tvrtka prestaje biti odgovorna za naručenu i plaćenu robu u trenutku preuzimanja robe od strane kurirske službe. Tvrtka ne može garantirati i odgovarati za brzinu i uspješnost dostave od strane kurirske službe niti je spremna snositi bilo kakve posljedice vezane uz istu.

 

POVRAT ROBE / REKLAMACIJA

Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku putem niže navedenog obrasca.

 

Kupac ima pravo na povrat/reklamaciju neispravne robe ili robe s greškom u zakonski propisanom roku. Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na e-mail: info@kpr.hr.

Prodavatelj će e-mailom ili telefonski uputiti Kupca o daljnjem postupanju.

Prodavatelj će u najkraćem mogućem roku Kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos ukoliko nije moguće realizirati zamjenu.

Prodavatelj ne uvažava Kupcu pravo na reklamaciju u slučaju da je roba: oštećena nestručnim rukovanjem ili upotrebom; da je roba evidentno korištena i ispravna ili djelomično potrošena i ispravna; oštećena jer se Kupac nije pridržavao uputa za korištenje; oštećena mehanički fizičkim putem.

Reklamaciju je moguće izvršiti JEDINO ukoliko Kupac i računom i garantnim listom (za proizvode sa određenim periodom garancije) može dokazati da je roba kupljena u navedenom roku Jamstva.

Odgovornost trgovca za materijalne nedostatke na proizvodu propisana je člancima 400. – 429 Zakonom o obveznim odnosima, NN br. 5/05,41/08 i 125/11. Rok zakonskog jamstva iznosi 2 godine, neovisno o jamstvu koje nudi trgovac odnosno distributer proizvoda.

Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke pošiljke.

Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor.

Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni, a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom na adresu ureda Kreativna poslovna rješenja d.o.o., Antuna Mihanovića 40, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom poslana na e-mail adresu info@kpr.hr.

Ako jednostrano raskinete ovaj ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke.

Povrat novca bit će izvršen na Vaš broj računa. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

PISANI PRIGOVOR

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti Potrošača, web stranica humorudobakorone.com vam omogućuje da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete na e-mail: info@kpr.hr