Uvjeti poslovanja

Ovi uvjeti i prava korištenja definiraju način, prava i uvjete korištenja internet stranice humorudobakorone.com (u daljnjem tekstu: Stranica) od strane posjetitelja. Tvrtka Kreativna poslovnarješenja d.o.o. (u daljnjem tekstu: Tvrtka) je vlasnik Stranice.

O NAMA

Naziv tvrtke: Kreativna poslovna rješenja d.o.o.
Adresa sjedišta tvrtke: Antuna Mihanovića 40, 10000 Zagreb
OIB: 09811000274
MB: 02329964
PDV ID: HR09811000274
Članovi uprave društva: Bojan Miljković, Igor Mlinarić
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu – upisana u sudski registar
28.01.2008
MBS: 080641541
Temeljni kapital: 20,000.00 HRK, uplaćen u cijelosti
Račun u Raiffeisen Bank d.d.
IBAN: HR6124840081104543974
SWIFT: RZBHHR2XXXX
BROJ RAČUNA: 2484008 – 1104543974

Adresa elektroničke pošte: info@kpr.hr

Info telefon: 091 11 44 555

Radno vrijeme telefonskih operatera je radnim danom od 09:00 do 17:00.

Vikendom i blagdanima korisnička podrška dostupna je isključivo putem e-maila:
info@kpr.hr

SADRŽAJ

Tvrtka zadržava u svakom trenutku pravo mijenjanja i ažuriranja Stranice kao i izmjena i dopuna Uvjeta i prava korištenja Stranice bez potrebe obavještavanja stalnih, privremenih ili novih korisnika i/ili posjetitelja. Posjetitelji bi stoga trebali periodički provjeravati Uvjete i prava korištenja. Korištenjem Stranice nakon eventualnih izmjena i/ili dopuna prihvaćate ih bez obzira da li ste s njima upoznati ili ne.

ODGOVORNOST

Odgovornost Tvrtke je ograničena do vrijednosti kupljene robe u trenutku plaćanja. Tvrtka ne preuzima odgovornost niti će biti odgovorna za bilo kakve gubitke ili štete prouzročene samim proizvodima ili savjetima/informacijama/podacima prikazanim na Stranici. Tvrtka nije odgovorna za bilo kakvu grešku u tekstu, slici, linkovima ili bilo kojem drugom dijelu sadržaja. Cjelokupan sadržaj Stranice je prikazan u najboljoj namjeri, ali Tvrtka ostavlja mogućnost nenamjerne pogreške i ovime upozorava korisnike da to imaju u vidu, a korisnici korištenjem Stranice prihvaćaju takvu mogućnost.

AUTORSKA PRAVA

Sav materijal koji uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, logo, audio i video i druge nespomenute dijelove sadržaja Stranica su vlasništvo Tvrtke ili Tvrtka ima i zadržava pravo korištenja. Nije dozvoljeno njihovo kopiranje, citiranje, presnimavanje, objavljivanje,distribuiranje ili bilo koji drugi način korištenja bez dopuštenja Tvrtke, a u skladu sa Zakonom o intelektualnom vlasništvu.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem i korištenjem Stranica prihvaćate komunikaciju elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

Ukoliko posjetitelji li korisnik nema e-mail adresu ili unese netočnu ili zbog tehničkih razloga ne može primati e-mail, Tvrtka nije dužna na drugi način pokušati obavijestiti korisnika o samoj narudžbi kao niti o eventualnim drugim detaljima vezanim uz narudžbu, dostavu, plaćanje, povrat sredstava, reklamaciju i slično.

NAČINI I UVJETI KUPNJE

KUPNJA

Uvjeti kupnje definiraju način i uvjete postupka naručivanja, plaćanja, isporuke i povrataodnosno reklamacije robe koja se nalazi i prodaje na Stranici. Prodavatelj robe ponuđene naovim stranicama je Tvrtka, a Kupac robe je posjetitelj internet trgovine (Stranice) kojiodabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i šalje ga Prodavatelju.

Sve su cijene izražene u kunama i uključuju PDV.

Kupnju Proizvoda u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobemogu zatražiti samo njegovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobneosobe mogu zatražiti kupnju Proizvoda samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

NARUČIVANJE

Robu je moguće naručiti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje elektronskim obrascem na Stranici, a Kupac o istoj dobiva obavijest na e-mail adresu. Ukoliko Prodavateljiz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučiti će one kojemože navedene u narudžbi, a o roku i/ili nemogućnosti isporuke ostatka će pismenim putemna e-mail adresu obavijestiti Kupca. Kupac može prihvatiti ili otkazati isporuku preostalihartikala. Odluči li se Kupac na otkazivanje preostalog dijela narudžbe, može to učinitielektronskim putem na e-mail info@kpr.hr ili telefonski na kontakt broj 091/114-4555.

PLAĆANJE

Plaćanje Kupac vrši gotovinom prilikom primitka, odnosno pouzećem.

POTVRDA NARUDŽBE

Obavijest o potvrdi narudžbe Kupac će primiti na e-mail adresu unesenu u elektronski obrazac.

POŠTARINA

Poštarina za knjigu Humor u doba korone i dr. sr. je besplatna.

DOSTAVA

Sve zaprimljene narudžbe biti će otpremljene prvi sljedeći radni dan. Dostava na cijelom području RH (osim otoka) u pravilu traje 48 do 72 sata (ne računajući pritom dan same narudžbe, neradne dane i praznike).

Ukoliko roba nije na raspolaganju, Prodavatelj će kupca obavijestiti na e-mail adresu omogućem roku isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu. Odluči li se Kupac na otkazivanje narudžbe, ne snosi nikakve troškove.

Dostava naručene robe vrši se preko Hrvatske pošte d.d.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati (vidi Povrat robe / Reklamacija) dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.

Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 5 radnih dana od dana predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Prodavatelja, odnosno od poštanske ili kurirske službe, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska.

Ako Kupac ili ovlašteni preuzimatelj prilikom same dostave ne bude na adresi dostave roba će se privremeno zadržati u poštanskom uredu ili kod lokalne/regionalne jedinice kurirske službe, a o čemu Kupcu treba biti ostavljena obavijest sa točnim podacima. Ukoliko Kupac ne podigne pošiljku s pošte ili kurirske službe u roku od 5 radnih dana, pošiljka se vraća

Prodavatelju i Prodavatelj je dužan primiti taj povrat. Ako Kupac koji nije zaprimio robu ponovno naruči robu, Tvrtka zadržava pravo odbijanja daljnjeg procesuiranja narudžbe kao i pravo naplate poštanskih troškova od prethodnog slanja nepreuzete robe.

Tvrtka prestaje biti odgovorna za naručenu i plaćenu robu u trenutku preuzimanja robe od strane kurirske službe. Tvrtka ne može garantirati i odgovarati za brzinu i uspješnost dostave od strane kurirske službe niti je spremna snositi bilo kakve posljedice vezane uz istu.

POVRAT ROBE / REKLAMACIJA

Kupac ima pravo na povrat/reklamaciju neispravne ili robe s greškom u zakonski propisanom roku. Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na mail: info@kpr.hr ili putem ispunjenog formulara, nakon čega će Prodavatelj e-mailom ili telefonski uputiti Kupca o daljnjem postupanju. Prodavatelj će u najkraćem mogućem roku Kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos ukoliko nije moguće realizirati zamjenu. Prodavatelj ne uvažava Kupcu pravo na reklamaciju u slučaju da je roba: oštećena nestručnim rukovanjem ili upotrebom; da je roba evidentno korištena i ispravna ili djelomično potrošena i ispravna; oštećena jer se Kupac nije pridržavao uputa za korištenje; oštećena mehanički fizičkim putem. Reklamaciju je moguće izvršiti JEDINO ukoliko Kupac i računom i garantnim listom (za proizvode s određenim periodom garancije) može dokazati da je roba kupljena u navedenom roku.

Zakonski jamstveni rok za materijalni nedostatak proizvoda Odgovornost trgovca za materijalne nedostatke na proizvodu propisana je člancima 400. – 429 Zakonom o obveznim odnosima, NN br. 5/05,41/08 i125/11. Rok zakonskog jamstva iznosi 2 godine, neovisno o jamstvu koje nudi trgovac odnosno distributer proizvoda.

Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku putem niže navedenog obrasca.

Obrazac za povrat možete preuzeti OVDJE.

PISANI PRIGOVOR

Sukladno čl. 10 ZZP, Internet trgovina huk.kpr.hr vam omogućuje da svoje pisane prigovorevezane uz web kupovinu šaljete na e-mail: info@kpr.hr

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Tvrtka smatra vašu privatnost kao i zaštitu vaših osobnih podataka svojim prioritetom. Tvrtka se obvezuje čuvati u tajnosti sve informacije i podatke o posjetiteljima Stranica. Pristupom i
korištenjem Stranica prihvaćate postupke i mjere zaštite privatnosti, ali i da ne preuzimamo i ne snosimo odgovornost za bilo kakvu eventualnu zlouporabu navedenih podataka od
strane treće osobe ukoliko ista donjih dođe bez našeg znanja i/ili volje.

OSOBNI PODACI

Pod osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Kreativna poslovna rješenja d.o.o. sazna tijekom vašeg korištenja internet stranice huk.kpr.hr.

Tvrtka se obvezuje da će vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju stranice huk.kpr.hr., a kako bi vam omogućili korištenje svih opcija koje one pružaju, Tvrtka će vaše osobne podatke čuvati u tajnosti te ih neće distribuirati, objavljivati, davati bez vašeg znanja trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti.

PITANJA I SUGESTIJE

Imate li kakvih pitanja, nejasnoća ili prijedloga za ili o Stranici, Tvrtki ili Uvjetima i pravima korištenja Stranice, molimo Vas da nas kontaktirate putem:
e-maila : info@kpr.hr
telefon: 091 11 44 555